allShapeCombined Shape CopyCombined ShapePage 1Group 11GroupPage 1ShapeFill 5Page-1Group 26linkedinPage 1 Copy 2ShapeShapeShapeplayFichier 1Fill 3

Documentatiecentrum

Bibliotheek van het Openluchtmuseum van Sart Tilman

Het Openluchtmuseum beschikt over een Documentatiecentrum waar boeken, tijdschriften en archieven (over de kunstenaars en hun werken uit de vaste collectie, enz.) geconsulteerd kunnen worden.

De boeken en naslagwerken zijn online consulteerbaar op de website van bibliotheken van de ULiège : Bibliothèques de l’Université de Liège.

Raadpleging ter plekke is mogelijk, bij voorkeur op woensdag en vrijdag van 9u00 tot 17u00 (verwittig ons op: musee.pleinair@uliege.be).

De bibliotheek van het Openluchtmuseum bevindt zich in het Maison des Etudiants (gebouw B8, Quartier Agora van Sart Tilman).

DONum: online steekkaarten

Graag meer informatie over de kunstwerken?

De informatiebordjes naast de kunstwerken op de campus van Sart Tilman geven je de mogelijkheid om via de gescande QR-code de online steekkaart te raadplegen. Deze steekkaarten maken deel uit van DONum, Dépôt d’Objets Numérisés, een interuniversitair project waaraan de Université de Liège meewerkt. Als virtuele bibliotheek bekommert DONum zich om de wetenschappelijke, patrimoniale en culturele onderbouwing van de gedigitaliseerde collectie binnen de universitaire diensten.

Francis André, Stier, 1984

>> fiche DONum