allShapeCombined Shape CopyCombined ShapePage 1Group 11GroupPage 1ShapeFill 5Page-1Group 26linkedinPage 1 Copy 2ShapeShapeShapeplayFichier 1Fill 3

Artistes

Léon Wuidar

Léon Wuidar, Luik, 18 augustus 1938

Doorheen zijn hele carrière legde Léon Wuidar bijzondere nadruk op de verhouding tussen architectuur en beeldhouwkunst. Zijn geometrische en precieze stijl neigt erg tot bouwkunst.

Vanaf de late jaren 1970 verwezenlijkt hij talrijke artistieke installaties die inspelen op die dualiteit. We wijzen in het bijzonder op zijn samenwerking met architect Charles Vandenhove (o.a. Stadspaleis van Laevinus Torrentius in Luik, Centre Hospitalier Universitaire du Sart-Tilman, Home pour enfants in Esneux), maar ook met Roger Bastin (Arsenal van Namen) of Herbert Pfeiffer (personeelsrestaurant van het opleidingscentrum van de Duitse Telekom in Darmstadt).