allShapeCombined Shape CopyCombined ShapePage 1Group 11GroupPage 1ShapeFill 5Page-1Group 26linkedinPage 1 Copy 2ShapeShapeShapeplayFichier 1Fill 3

Actualités

Triënnale Ianchelevici prijs voor de Integratie van Monumentale Beeldhouwkunst in Stedenbouw (2019)

De Driejaarlijkse Prijs Ianchelevici voor de Integratie van Monumentale Beeldhouwkunst in Stedenbouw

De vzw “Les Amis de Ianchelevici” namen het initiatief voor deze prijs die regelmatig in het Openluchtmuseum van Sart Tilman wordt georganiseerd. Enkel monumentale kunstwerken die tussen 2006 en 2010 zijn afgewerkt en het resultaat zijn van de samenwerking tussen beeldhouwer / beeldend kunstenaar en architect komen in aanmerking voor de selectie van 2019.

De kunstwerken die kans maken om te worden voorgelegd aan een vakjury van architecten-stedenbouwkundigen, beeldende kunstenaars, kunsthistorici en kunstcritici moeten blijk geven van een stedenbouwkundig integratieproces.

De selectie gebeurt door een comité dat is aangesteld door “Les Amis de Ianchelevici” en het Openluchtmuseum van Sart-Tilman. De leden van het selectiecomité krijgen als taak op zoek te gaan naar werken die aan de jury kunnen worden voorgelegd. Het selectiecomité kiest de geselecteerde projecten volledig autonoom uit. Vrije kandidaturen worden door het selectiecomité onderzocht. Geen enkel ingezonden dossier wordt teruggestuurd.

De auteurs van de werken die in aanmerking komen, zullen door het selectiecomité worden gecontacteerd.

De genomineerden verbinden zich ertoe hun kunstwerken via maquettes, foto’s, bordjes met uitleg, audiovisuele documenten, e.d. voor te stellen. Ze zullen op een tijdelijke tentoonstelling aan het publiek worden getoond. Op basis van de ingezonden documenten zal een geïllustreerde catalogus worden uitgegeven.

De wedstrijdprijs bedraagt 7000 euro.

Prix Triennal Ianchelevici 2019

Prix Triennal Ianchelevici 2014

Prix Triennal Ianchelevici 2010

-> Idel Ianchelevici (1909-1994)