allShapeCombined Shape CopyCombined ShapePage 1Group 11GroupPage 1ShapeFill 5Page-1Group 26linkedinPage 1 Copy 2ShapeShapeShapeplayFichier 1Fill 3

Duif. Droom van weldra

  • Duif. Droom van weldra

  • TOUT

  • 1982

Koper
h x b,  800 cm, x 566 cm
1982
Depot van de Franse Gemeenschap

De tweede “verbindingskunstwerk” op de Place des Orateurs bestaat uit een geplooide en gegraveerde koperplaat. De installatie werd weerhouden tijdens de ideeënwedstrijd van 1979 en liet zich zowel vormelijk als inhoudelijk integreren voor het gebouw van de Rechtsfaculteit. De reflectie in het grote erkerraam onthult zijn monumentale aeronautische vorm en maakt er tegelijkertijd een luchtspiegeling van.

In mei 1982 ontving de decaan van de Rechtsfaculteit een brief, ondertekend door de Dienaar van de Dromenvereniging (Paul Gonze) en geschreven bij volle maan:

“(…) Het onderzoek van dit onbegrepen vliegend object heeft uitgewezen dat het om een koper-papieren vliegtuigje gaat zoals u er als schooljongen wellicht ooit één gegooid hebt. In zijn mooiste handschrift schreef een andere scholier op dit blad een tekst die mogelijk door de plooien en zijn geaccidenteerd parcours moeilijk te lezen is, maar die aan onze meervoudige Verklaringen van de Rechten van de Mens herinnert.

Overtuigd van het belang dat dit document ressorteert voor een faculteit waaraan men de wetgeving van de vrijheid onderwijst, waagden dromers van TOUT zich naar de verre landen van Utopia en konden daar de persoon ontmoeten die verantwoordelijk was voor deze grap. Deze laatste stond de moeizame reductie toe van zijn manuscript  – dat hij honderd keer had moeten overschrijven – op een A3-blad, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat TOUT het zou schenken aan de bibliotheek van uw faculteit op de dag dat de honderdeneerste professor, student of bezoeker de som van minstens duizend Belgische franken zou gestort hebben ten voordele van Amnesty International (…) met de mededeling Een Droom van Weldra.

Een Droom van Weldra – de titel roept ook een bepaalde duif op – wil aanzetten tot reflectie. Van welke wereld dromen wij? Voor welke wereld willen wij opkomen? Welke rechten willen verdedigen? …

TOUT

TOUT
association sans but lucratif
(Bruxelles, 1978)

Phénomène particulier dans le monde artistique, Tout est une association de personnes, dont les statuts, rédigés dans une forme poétique inhabituelle pour des textes légaux, furent publiés au Moniteur belge  du 23 novembre 1978. Le Ministère de la Justice la soupçonna de pratiques occultes subversives et illégales et ordonna l’enquête sur ces associés particuliers, complices rêveurs et membres réveillés, qui avaient décidé “d’inscrire le rêve dans la réalité” !

Les objectifs de Tout  sont “la recherche et les applications de phénomènes altérant les relations entre l’homme et son milieu. Pouvant naturellement accomplir tout acte favorisant directement ou indirectement son objet , il appelle ces phénomènes rêves ou utopies” (art. 3).

Tout a conçu une quarantaine de rêves, en a matérialisé certains, dans des lieux publics et des centres urbains, de manière éphémère (performances et interventions sur un site, dont les traces sont conservées en vidéogrammes et photos) ou permanente (sculptures).